Той хто робить відкриття,
бачить те, що бачать усі,
та думає те, що нікому не приходить у голову.
(Альбер Сент-Дьйорді)

Патентний повірений України Закревська Юлія Олександрівна

Представник у справах інтелектуальної власності (реєстраційний номер 412)

Інтелектуальна власність це закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності людини у різних сферах суспільного життя. Витвір людського мислення, такий як літературний твір або винахід, не може, на відміну від матеріальних речей, гарантувати не використання його сторонніми особами лише через те, що хтось інший вже ним володіє. На сьогоднішній день в Україні створена нормативно-правова база з питань захисту прав інтелектуальної власності. Законодавство базується на праві кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, являючись благом не матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за згодою творців, крім випадків, визначених законодавством. Зареєстрований об'єкт інтелектуальної власності ви можете продати, дозволити його використання за договором з виплатою вам винагороди, заборонити його використання.

Патентний повірений — надійний кваліфікований помічник в питаннях охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Професійні послуги:

  • Патентування винаходів і корисних моделей.
  • Реєстрація торговельних марок (знаків для товарів і послуг).
  • Патентування промислових зразків.
  • Міжнародна реєстрація торговельних марок (знаків для товарів і послуг).
  • Міжнародна реєстрація промислових зразків.
  • Міжнародна охорона винаходів і корисних моделей.
  • Реєстрація авторського права.
  • Підготовка та реєстрація ліцензійних договорів.
  • Підготовка авторських договорів.
Полтава +38 (063) 280-63-25 +38 (095) 436-80-58 magistrenok@gmail.com резюме карта сайту