Авторське право

Що може бути об'єктом авторського права?

Авторське право — це сукупність прав, які належать автору у зв'язку зі створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва. Авторське право забезпечує захист особистих немайнових і майнових прав авторів.

Об'єкти авторського права:


 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • бази даних;
 • музичні твори;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • твори ужиткового мистецтва;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів, обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці;
 • тексти перекладів.

В Україні, існує процедура реєстрації авторських прав. Реєстрацією займається Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, яке веде облік авторів, реєструє їх твори, видає авторам свідоцтва.


Майнові і немайнові права автора.

Слід розрізняти майнові та немайнові права автора.

До немайнових прав відносяться:


 • право вимагати зазначення імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • право забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 • право обирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

До майнових прав відносяться:


 • виключне право на використання твору;
 • виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Майнові права автора дають йому право отримувати винагороду за використання свого твору. Закон встановлює термін дії майнових прав протягом усього життя автора і 70 років після його смерті (винагороду за використання твору після смерті автора отримують його спадкоємці). Немайнові права автора охороняються безстроково.


Яким документом засвідчується авторське право?

Авторське право засвідчується Свідоцтвом, що видається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.


Чому необхідно реєструвати авторські права?

Зареєстровані та незареєстровані твори, згідно Закону України «Про авторське право і суміжні права» охороняються однаково. Реєстрація авторського права на твір - отримання свідоцтва, яке підтверджує належність авторських прав тій чи іншій особі. Свідоцтво є єдиним переконливим засобом підтвердження свого авторства на твір у разі його неправомірного використання іншими особами.

Види реєстрацій:

Реєстрація авторського права авторів на твір.
Реєстрація договорів про передачу (відчуження) майнових прав на твір.


Полтава +38 (063) 280-63-25 +38 (095) 436-80-58 magistrenok@gmail.com резюме карта сайту