Промисловий зразок

Що таке промисловий зразок?

Промисловий зразок — результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Патент України на промисловий зразок є охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом — Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

В геометричній прогресії збільшуються витрати на дизайнерські розробки. А охорону результатів творчої праці дизайнерів забезпечують шляхом реєстрації відповідних промислових зразків.


Термін дії патенту.

Термін дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника патенту, але не більше ніж на 5 років.


Які об'єкти не можуть одержати правову охорону?

Не можуть одержати правову охорону такі об'єкти:
— об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм);
— промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
— друкована продукція як така;
— об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.


Які права має власник патенту України на промисловий зразок?

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок на власний розсуд, а також забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з Законами України порушенням прав власника патенту.


Як забезпечити охорону промислового зразка?

Згідно Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» правова охорона надається промисловому зразку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умові патентоспроможності. Умовою патентоспроможності промислового зразка є новизна. Особа, яка бажає одержати патент, може подати заявку на його видачу до Українського інституту інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ). За дорученням заявника заявку може подати представник в справах інтелектуальної власності (патентний повірений). Іноземні та інші особи, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження поза межами України, реалізують власні права через патентних повірених.

Заявка – це сукупність документів, необхідних для отримання патенту. Вона складається українською мовою й повинна містити:


  • заяву про видачу патенту;
  • комплект зображень виробу, які дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу;
  • опис промислового зразка;
  • креслення (якщо на них є посилання в описі);
  • креслення, схему, карту (якщо на них є посилання в описі).

Полтава +38 (063) 280-63-25 +38 (095) 436-80-58 magistrenok@gmail.com резюме карта сайту