Винахід і корисна модель

Що таке винахід і корисна модель?

Винахід (корисна модель) — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на винаходи (корисні моделі) в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Набуття права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом. Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки. Патент на корисну модель — різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки, діє 10 років від дати подання заявки.


Що таке патент і для чого він потрібен?

В обмін на розкриття суті винаходу його автором, держава видає патент на винахід (корисну модель). Патент надає його власнику монопольне право на використання винаходу (корисної моделі), а також фіксує авторство винаходу (корисної моделі). Патент діє тільки на території країни, де він виданий.

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), який (яка) не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Винаходом (корисною моделлю) може бути:
— продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини);
— процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.
Патент видається на винахід, який відповідає критеріям патентоздатності: новизна, винахідницький рівень і промислова придатність. Патент видається на корисну модель, якщо вона нова і промислово придатна.

Що потрібно зробити, щоб отримати патент?

Особа, яка бажає одержати патент на винахід (корисну модель) і має на це право, може подати заявку на його видачу до Українського інституту інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ). Заявку, за дорученням заявника, можна подати через представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного). Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). За подання заявки сплачується збір. Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі патенту. Заявка складається українською мовою й повинна містити:

  • заяву про видачу патенту на винахід (корисну модель);
  • опис винаходу (корисної моделі);
  • формулу винаходу (корисної моделі);
  • креслення (якщо на них є посилання в описі);
  • реферат.

Як здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземній державі?

Відповідно до статті 37 України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Українського інституту інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземній державі можна здійснити за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ).


Полтава +38 (063) 280-63-25 +38 (095) 436-80-58 magistrenok@gmail.com резюме карта сайту