Торговельна марка

(знак для товарів і послуг)

Торговельна марка в Україні (знак для товарів і послуг) — позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб.


Які права має власник свідоцтва України на знак для товарів і послуг?

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак, виключне право розпоряджатися правом на знак. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом — Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа. Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки й продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору. Після припинення дії свідоцтва ніхто іншій, крім колишнього власника, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років.


Якими відмінними властивостями повинен володіти знак для товарів і послуг?

Знак для товарів і послуг повинен володіти розрізняльною здатністю і не повинен вводити в оману споживачів відносно виробника товарів і послуг, або місця виробництва.


Які види позначень можуть бути зареєстровані як знак для товарів і послуг?

Об'єктом знака для товарів і послуг може бути будь-яке позначення або будь- яка комбінація позначень, наприклад, літери, слова, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі й на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».


Яка процедура реєстрації знака для товарів і послуг в Україні?

Процедура реєстрації знака для товарів і послуг в Україні визначена Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правилами подачі та розгляду заявок. Заявка подається до Українського інституту інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) особою, яка бажає одержати свідоцтво. За дорученням заявника заявка може подаватися через представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), зареєстрованого відповідно до Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного). Іноземні особи та особи без громадянства, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачене міжнародними угодами.

Спрощена процедура реєстрації знака для товарів і послуг складається з наступних етапів: подача заявки; встановлення дати подання заявки; експертиза матеріалів заявки на відповідність формальним вимогам (формальна експертиза); експертиза заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони (експертиза по суті); винесення рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації заявленого позначення; публікація відомостей про зареєстрований знак для товарів і послуг та його реєстрація в Державному реєстрі; видача свідоцтва України на знак для товарів і послуг.


Скільки часу займає процедура реєстрації знака для товарів і послуг в Україні?

Процедура реєстрації знака для товарів і послуг займає в середньому 18-20 місяців.


Чи можна прискорити отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг?

Видачу свідоцтва можливо прискорити. Для цього існують спеціальні тарифи. Найбільш короткий термін може становити 8 місяців. Але це у випадку, якщо не виникають проблеми, пов'язані з умовами надання правової охорони.


Яка процедура реєстрації торговельної марки (знака для товарів і послуг) в іноземних державах?

Охорону знака в інших країнах можна одержати двома шляхами.

По-перше, можна подати заявку до відомства держави, в якій заявник бажає одержати охорону згідно із законом і правилами, які регламентують реєстрацію знака в країні подання.

По-друге, можна зареєструвати знак в іноземних державах згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до цієї угоди. У цьому випадку заявка із зазначенням переліку країн, у яких заявник бажає одержати охорону, подається до Українського інституту інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ). Заявка на міжнародну реєстрацію може базуватись на національних реєстраціях або національних заявках за умови, якщо вони стосуються того ж самого знаку, поданого однією юридичною або фізичною особою, а товари і послуги співпадають із заявленими у національних реєстраціях або заявках. Після отримання необхідних документів Українського інституту інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) перевіряє та засвідчує, що знак відповідає тому вигляду, в якому він наведений у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, або подана заявка на отримання свідоцтва України на ім'я того самого заявника, товари і послуги співпадають з товарами і послугами базової реєстрації або базової заявки. Після цього заявка на міжнародну реєстрацію знака надсилається до Міжнародного Бюро ВОІВ. Міжнародне Бюро ВОІВ проводить експертизу та реєструє знак в Міжнародному реєстрі. Також Міжнародне Бюро пересилає відповідні повідомлення всім країнам, що вказані в міжнародній заявці, та протягом 12 місяців з дати цього повідомлення кожна країна проводить експертизу знака згідно з національним законодавством, підтверджуючи дію міжнародної реєстрації стосовно всіх товарів і/або послуг, або частини товарів і/або послуг, або повністю відмовляє в охороні. Зареєстровані знаки мають той самий юридичний статус, як і знаки, що подані та зареєстровані в країні за національною процедурою.

Полтава +38 (063) 280-63-25 +38 (095) 436-80-58 magistrenok@gmail.com резюме карта сайту